Automation & Industriell IT för Vatten & Avlopp
VA-verksamhet är vårt arbetsområde - Automation och Industriell IT är våra verktyg

Våra kunder är i huvudsak kommuner, industrier och samfälligheter med någon form av VA-verksamhet. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners som alla är specialister inom sitt respektive område skapar vi effektiva lösningar och kraftfulla verktyg för verksamheten.

Tillsammans med våra samarbetspartners täcker vi ett flertal SCADA såsom, VA-Operatör, Cactus Uni-View, Cactus Eye, CitectSCADA, AquaView 8, iFix, MAPS, Zenon m.fl. samt de flesta på marknaden förekommande plc och pumpstyrningarna.