Tjänster

SCADA / HMI
PLC / Pumpstyrningar

Kommunikationslösningar    Sidan är under Konstruktion
Projektledning / Projektstöd    Sidan är under Konstruktion

Elkonstruktion / Elprojektering    Sidan är under Konstruktion

plc / pumpstyrningar

PLC / pumpstyrningar är hjärtat i en anläggning och tillsammans med ett lokalt HMI driftens direkta informationspunkt på plats.
Vi tar fram styrprogram enligt era önskemål och våra egna funktionsblock. Vi programmerar även relevanta nyckeltal för driften direkt i plc, detta för att ge så mycket information på plats som möjligt för att underlätta felsökning och uppföljning.
Vi har tagit fram ett antal olika färdiga lösningar för olika ändamål och med olika hårdvara, baserade på både plc och pumpstyrningar.
 

Erfarenheter av olika styrningar
Vi har mångårig erfarenhet av både gamla och nya system som finns installerade inom VA.
ABB/Satt, från Dox5 och uppåt.
Mitsubishi, från Medoc och uppåt.
Siemens.
MJK.
DripDrop.
Swedmeter/ABS/Sulzer.

Lösningar baserade på plc / pumpstyrningar
Mätpunkter
FMP-S7, flöde och tryck
FMP-Fx, flöde och tryck
FMP-PC2K, flöde och tryck
FMP-PC200, flöde och tryck
Pumpstationer
WW-PC2K
WW-FxCCL

Övriga tjänster inom plc / pumpstyrningar
Funktionsbeskrivning.
Systemdesign / Redesign.
Felsökning.
Inventering.
Nulägesanalys.
Dokumentation.
Utbildning.