Tjänster

SCADA / HMI
PLC / Pumpstyrningar

Kommunikationslösningar    Sidan är under Konstruktion
Projektledning / Projektstöd    Sidan är under Konstruktion

Elkonstruktion / Elprojektering    Sidan är under Konstruktion

SCADA / HMI

Ett SCADA är en av grundstenarna för att kunna bedriva en säker drift och en effektiv uppföljning och kvalitetsäkring av sina anläggningar och sin verksamhet. Förutom att SCADA ska vara anpassat efter hur organisationen arbetar och för aktuell verksamhet så ska det även anpassas för det som är specifikt på varje anläggning. Har man även ett lokalt HMI bör både SCADA och HMI anpassas med så stora likheter i hanteringen som systemen tillåter för att underlätta det dagliga arbetet.  

Erfarenheter av olika system
Vi har bred erfarenhet av många inom branschen förekommande SCADA och jobbar kontinuerligt i vissa av dem.
VA-Operatör.
Cactus Uni-View.
Cactus Eye.
PC-Manager.
Citect.
MAPS SCADA.
Zenon Supervision.

När det gäller HMI-paneler så arbetar vi i dagsläget främst med grafiska paneler från:
ABB.
Beijer Electronics.
Mitubishi Europe.
Siemens.

Övriga tjänster inom SCADA / HMI
Nulägesanalys.
Systemdesign / Redesign.
Felsökning.
Riskanalys.
Inventering.
Dokumentation.
Utbildning.