Tjänster

SCADA / HMI
PLC / Pumpstyrningar

Kommunikationslösningar    Sidan är under Konstruktion
Miljörapportering

Kemikalieinventering    Sidan är under Konstruktion
Projektledning / Projektstöd    Sidan är under Konstruktion

Elkonstruktion / Elprojektering    Sidan är under Konstruktion

Kundanpassade Utbildningar

VA-Operatör
-Operatörsutbildning
Sidan är under Konstruktion
-Systemkonfiguration Sidan är under Konstruktion
Cactus Uni-View
-Operatörsutbildning
Sidan är under Konstruktion
-Systemkonfiguration Sidan är under Konstruktion
PLC & HMI
-Grundkurs HMI
Sidan är under Konstruktion
-Grundkurs PLC Sidan är under Konstruktion

Miljörapportering

Vi hjälper till att upprätta den miljörapport som tillståndspliktiga verksamhetsutövare årligen ska lämna till tillsynsmyndigheten.
En miljörapport för tillståndspliktiga avloppsreningsverk består till stor del av en grunddel med allmänna uppgifter, en textdel och en emissionsdel inklusive bilagor. Vi kan bistå med hjälp att upprätta hela miljörapporten eller enbart de delar ni har behov av inklusive inrapportering till SMP.

Exempel på tjänster vi kan bistå med
Sammanställning/upprättande av grunddelen med allmänna uppgifter och textdelen.
Sammanställning/upprättande av emissionsdeklarationen och bilagor.
Inrapportering till SMP.
Anpassning i VA-Operatör för bilagor samt emissionsdeklaration för inrapportering till SMP.
Upprätta checklistor och rutiner utifrån verksamhetens organisation för att underlätta inrapporteringen av miljörapporten.