Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata

Skalskydd, dricksvatten
ETM DeltaBlue

Grundvatten
MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

LTA / LPS

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft 

 

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation


 

"Den grönaste elen är den som aldrig förbrukats"


Mitsubishi Electrics ställningstagande för miljön.
Läs mer.. (extern länk)

 

WW-FxCCL, Standard

Standardversionen för avloppspumpstationer är en "traditionell" typ av styrning med funktionalitet att på olika sätt styra pumpar och kringutrustning, övervaka sin anläggning och kommunicera med sitt överordnade system. Vi har anpassat lösningen så den ska vara kompatibel med de flesta SCADA-system som idag förekommer inom VA och den levereras komplett med IO-listor anpassade till verksamhetens SCADA. Lösningen bygger på den hårdvara som Mitsubishi har till sitt pumpstationskoncept, detta gör att vi även kan erbjuda styrningen som uppgradering till redan befintliga stationer.

Programfunktioner
Exempel på standardfunktioner för styrning av anläggningen.
Styrning av pumpar på start- och stoppnivå eller börvärdesnivå.
Rengöringsschema vid styrning på börvärdesnivå.
Funktioner för brutet vatten och spolventil.
Funktioner för omrörare eller återspolningsventil.
Närvaroindikering, personlarm och larm för nöddusch.
Utflöde, baserat på flödesmätning eller flödesberäkning.
Mätning av mottryck samt larm för högt tryck och rörbrottslarm.
Nederbördmätning.
Energimätning.
Bräddregistrering och larm.
Temperaturstyrning i stationen.
Kontroll på fuktigheten i stationen vid temperaturstyrning.
Summering av drifttider, starter, flöden etc. sparas i 10 dagar.
m.m.

Bakgrund till WW-FxCCL, Standard
Det var dags att hitta ny hårdvara och komplettera programmet för avlopps pumpstationer. Vi sökte en skalbar, kostnadseffektiv, framtidssäkrad och modern hårdvarulösning att bygga vår nya styrning på och valet föll på Mitsubishis hårdvarukoncept. Mycket på grund av genomtänkta funktioner såsom möjlighet att ladda program, konfigurera frekvensomformare och felsöka på hårdvara från panelen. Vi såg att detta skulle underlätta både för oss men även våra kunder. Ställningstagandet  "Eco Changes" gav dem dessutom en guldstjärna i kanten.

Kommunikationsprotokoll mot SCADA
Mitsubishi ethernet.
Modbus.
Comli.
DNP3.

Exempel på SCADA-kompabilitet