Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata

Skalskydd, dricksvatten
ETM DeltaBlue

Grundvatten
MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

LTA / LPS

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft 

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation


 

"Den grönaste elen är den som aldrig förbrukats"


Mitsubishi Electrics ställningstagande för miljön.
Läs mer.. (extern länk)

WW-FxCCL, Smart Automation

WW-FxCCL, Smart Automation för avloppspumpstationer är framtagen för hela verksamheten med fokus på energibesparing, energioptimering, nyckeltalsberäkningar samt uppföljning av anläggningen och ledningsnätet. Vårat styrprogram WW-FxCCL, Standard ligger i botten och styr anläggningen. WW-FxCCL, Smart Automation är en egen programdel där övriga beräkningar utförs utan att störa styrningen av anläggningen.

Nyckeltal
Energiförbrukning kWh/m3.
Tillskottsvatten m3 per km ledning, energitapp, procent  och CO2.
CO2-footprint på energiförbrukning.
OEE, anläggningenseffektivitet och tillgänglighet.
Bräddvatten, procent av total mängd vatten.

Utökad funktionalitet för nederbördsberäkning
Rullande nederbördsberäkning 3D, 7D och 14D.
Nederbörd som funktion av varaktighet och återkomsttid (årsregn).
Information till SCADA vilken typ av årsregn som detekterats.

Energioptimering & uppföljning
Energioptimering på varje pump separat.
Temperaturstyrning (ingår i standardprogrammet).
Uppföljning på anläggningens totala energiförbrukning kWh, kWh/m3.
Uppföljning på varje pumps energiförbrukning kWh, kWh/m3.
Uppföljning på energiförbrukning för uppvärmning kWh, kWh/m3.
Uppföljning av energiförbrukning som CO2.

Flöde
Nattflödesberäkning.
Rullande medelflödesberäkning-natt för 3D, 7D och 14D.
Rullande medelflödesberäkning-dag för 3D, 7D och 14D.
Rullande medelflödesberäkning-dygn för 3D, 7D och 14D.

Övriga funktioner
- Rörbrottkontroll på självfallsledning och på tryckledning.
- Förbättrat underlag för myndighetsrapportering.
- Uppföljning av pumpeffektivitet/slitage.
- m.fl.

Smart Automation, beräkningar där det händer
Befintliga anläggningar är naturliga "Mätpunkter" där man uttnyttjar befintlig systemarkitektur och redan verifierad kommunikationssäkerhet. De flesta plc-system som idag installeras är kraftfulla med stor kapacitet och kan utan problem utnyttjas även till andra beräkningar.

Exempel på SCADA-kompabilitet