Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Skalskydd - ETM DeltaBlue  

Skalskydd för dricksvatten är en lösning framtagen för att kunna användas i hela kejdan inom dricksvattenproduktionen. Larma allt från grundvattenmätrör, nedstigningsluckor för råvattentäcker, överbyggnader för råvattentäckter, tryckstegringar, vattentorn med mera. Vi har tagit fram en lösning baserad på DeltaBlue för skalskydd och anpassat den till olika SCADA-system.
DeltaBlue för skalskydd är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Grundvatten, mätrör
Skalskydd / Intruder Alarm - Larm till SCADA.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Råvattentäckt med nedstigningslucka
Skalskydd / Intruder Alarm - Larm till SCADA.
Temperaturövervakning - Larm till SCADA.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Råvattentäckt med överbyggnad
Skalskydd / Intruder Alarm - Larm till SCADA.
Temperaturövervakning - Larm till SCADA.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.

Exempel på SCADA-kompabilitet