Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

Reservkraft - ETM DeltaBlue  

För reservkraft har vi tagit fram en separat konfiguration anpassad till både mobila och stationära reservkraftverk. Funktioner för kontroll på motorns temperatur både när det gäller låg temperatur för kontroll av varmhållning och hög temperatur för kontroll av drifttemperatur. Påfyllnadslarm kan fås när det är dags att fylla på bränsle. För mobila enheter så finns funktion för stöldlarm på detektering av rörelse.
DeltaBlue för reservkraft är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Stationär reservkraft
Summalarm.
Påfyllnadslarm/nivålarm. bränsletank.
Temperaturlarm, varmhållning.
Temperaturlarm, lokal.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Mobilt reservkraft
Summalarm.
Påfyllnadslarm/nivålarm. bränsletank.
Stöldlarm, larm till SCADA rörelsedetektering.
Temperaturlarm, varmhållning.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.

Exempel på SCADA-kompabilitet