Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation


 

LTA - ETM DeltaBlue  

Antalet LTA/LPS stationer ökar i kommunerna. Stationerna är driftsäkra men oftast bara utrustade med någon form av optiskt larm, exempelvis en larmlampa som talar om för fastighetsägaren att något är fel. Med DeltaBlue finns möjlighet att skicka sms-larm till fastighetsägaren och samtidigt skicka larm till SCADA eller serviceorganisationen. Lösningen är förberedd för 4 st digitala larm samt ett frostskyddslarm. Vi har tagit fram en prisvärd lösning baserad på DeltaBlue för LTA-stationer och anpassat den till olika SCADA-system.
DeltaBlue för LTA/LPS är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

LTA/LPS
Förutom larm på anläggningen finns larm för kontroll av enheten.
Upp till 4 st larm.
Temperaturövervakning - frostskyddslarm vid låg temperatur.
Kommunikationsövervakning, larm vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm vid låg spänning.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.

Exempel på SCADA-kompabilitet