Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

MJK Chatter - Grundvatten

En NB-IoT lösning anpassad för mätning av grundvattennivå och dataleverans till SCADA. En IoT-lösning som passar där det inte finns tillgång till spänningsmatning. Kombinera grundvattemätning med väderdata för att se påverkan på grundvattennivåer.

Funktioner - Grundvatten
Skalskydd - Låst & larmad.
Loggning av grundvattennivå.
Loggning av vattentemperatur.
Loggning av batterispänning.
Inga synliga kablar.

Exempel på andra användningsområden
Våtmarker.
Vattendrag.
Dagvattendammar.
Lakvattennivåer i t.ex. avfallsanläggningar.
Bränsletankar för reservkraftverk, skogsmaskiner m.m.
Nivåer vid kraftstationer för kontroll av vattendomar.
m.m.

Dataleverans
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m.
Till SCADA.
Presentation på webbportal.

Anpassning till VA-Operatör
Data för uppföljning över tid, presentation i processbilder, kurvor och rapporter, det finns även möjlighet att sätta larmgränser med hjälp av inbyggda funktioner i VA-Operatör.