Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue

LTA / LPS
ETM DeltaBlue

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft Sidan är under Konstruktion
 

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Grundvatten - ETM DeltaBlue  

De senaste årens låga grundvattennivåer har ökat fokus på tätare mätning. Från att man tidigare gjorde mätningar månadsvis blir det allt vanligare att man idag med hjälp av olika loggerlösningar gör flera mätningar per månad eller per dygn. Vi har tagit fram en lösning baserad på DeltaBlue för loggning av grundvatten och anpassat den för automatisk dataöverföring till olika SCADA-system.
DeltaBlue för grundvatten är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Grundvatten
Mätning av nivå 24 ggr/dygn.
Skalskydd / Intruder Alarm - Larm till SCADA.
Loggning av grundvattennivå och dataöverföring.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Andra användningsområden
Lösningen kan med fördel användas inom andra områden såsom:
Våtmarker - nivåmätning.
Vattendrag - nivåmätning och nivålarm.
Dagvattendammar - nivåmätning och nivålarm.
Lakvattendammar - nivåmätning och nivålarm.
Kraftstationer - nivåmätning, nivålarm och kontroll av vattendomar.

Dataöverföring
Dataöverföring till olika system eller som fil i valfritt filformat.
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m..
Dataöverföring till SCADA.
Till BI-system.
m.m.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.

Exempel på SCADA-kompabilitet