Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation


 

Flöde - ETM DeltaBlue  

DeltaBlue, flöde är tänkt för loggning av flödesmätare på ledningsnät. Den kan användas till både batteridrivna flödesmätare såsom Siemens MAG8000 och till flödesmätare som kräver spänningsförsörjning. Funktioner finns för larm på onormala flöden. Vi har tagit fram en lösning baserad på DeltaBlue för flöde och anpassat den till olika SCADA-system.
DeltaBlue för flöde är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Loggning av flöde  på ledningsnät
Dygnsflöde.
Timflöde.
Nattflöde, mellan givna klockslag.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.
Frostskyddsvakt, larm till SCADA vid låg temperatur.

Dataöverföring
Dataöverföring till olika system eller som fil i valfritt filformat.
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m..
Dataöverföring till SCADA.
Till BI-system.
m.m.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.