Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Grundvatten - ETM Green  

De senaste årens låga grundvattennivåer har ökat fokus på tätare mätning. Från att man tidigare gjorde mätningar månadsvis blir det allt vanligare att man idag med hjälp av olika loggerlösningar gör flera mätningar per månad eller per dygn. Vi har tagit fram en lösning baserad på Green för loggning av grundvatten och anpassat den för automatisk dataöverföring till olika SCADA-system.
ETM Green för grundvatten är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Grundvatten
Mätning av nivå 24 ggr/dygn.
Loggning av grundvattennivå och dataöverföring.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.
Övervakning av hårdvara, larm till SCADA vid hårdvarufel.

Andra användningsområden
Lösningen kan med fördel användas inom andra områden såsom:
Våtmarker - nivåmätning.
Vattendrag - nivåmätning och nivålarm.
Dagvattendammar - nivåmätning och nivålarm.
Lakvattendammar - nivåmätning och nivålarm.
Kraftstationer - nivåmätning, nivålarm och kontroll av vattendomar.

Dataöverföring
Dataöverföring till olika system eller som fil i valfritt filformat.
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m..
Dataöverföring till SCADA.
Till BI-system.
m.m.

Om ETM Green
ETM Green är en ruggad och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.