Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Dataleverans - Väderdata 

Insamling och sammanställnig av väderdata från SMHI:s öppna databas eller väderdata via någon form av IoT-lösning. Kombinera grundvattemätning med väderdata för att se påverkan på grundvattennivåer.
Lösningen bygger på Datahubb 4.0 och kan anpassas till olika system.

Indata från t.ex.
SMHI:s databas.
IoT-lösningar såsom Sigfox, LoRa, NB-IoT, MQTT m.m.
Andra externa databaser.
Väderstationer.

Dataleverans
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m.
Till SCADA.
Presentation på webbportal.

Exempel på anpassning till VA-Operatör
Kombinera nederbördsdata från uppkopplade anläggningar med data från SMHI för uppföljning över tid, presentation i processbilder, kurvor och rapporter.