Lösningar
Våra färdiga lösningar är en kombination av sammansatta produkter från olika leverantörer och egna tjänster.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Dataleverans - Eldata 

Insamling och sammanställnig av data från elmätare ute i anläggningarna till dataleverans till fil eller till SCADA. Följ upp och håll koll på energiförbrukning för respektive anläggning, räkna på energikostnader för ovidkommande vatten, Carbon footprint m.m.
Lösningen bygger på Datahubb 4.0 och kan anpassas till olika system.

Användningsområden
Energikostnad - vattenproduktion.
Energikostnad - vattenrening och pumpning.
Energikostnad - ovidkommande vatten.
Uppföljning med möjlighet till larm/varning vid stigande förbrukning.
Beräkning och redovisning av Carbon footprint för energiförbrukning.

Dataleverans
Som mail.
Som filexport t.ex. txt, xls, csv m.m.
Till SCADA.
Presentation på webbportal.

Exempel på anpassning till VA-Operatör
Data för uppföljning över tid, presentation i processbilder, kurvor och rapporter, det finns även möjlighet att sätta larmgränser med hjälp av inbyggda funktioner i VA-Operatör.