Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue

Grundvatten

MJK Chatter
ETM Green
ETM DeltaBlue

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation


 

Bräddpunkt - ETM DeltaBlue  

Ökade krav på kontroll och rapportering gällande bräddpunkter och nödavlopp är en utmaning då det inte alltid med befintlig systemlösning går att svara upp till dessa krav. Vi har tagit fram en lösning baserad på DeltaBlue för bräddpunkter & nödavlopp och anpassat den till ett flertal olika SCADA-system.
DeltaBlue för bräddpunkter & nödavlopp är en batteridriven NB IoT-lösning och ingår i våra paketerade lösningar ”Från Mätpunkt till SCADA”. Enheten levereras färdigkonfigurerad och anpassad till verksamhetens SCADA.

Bräddpunkt
För bräddpunkter där spänningsmatning inte finns att tillgå.
Larm till SCADA vid bräddning.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Nödavlopp
För pumpstationer där styrning saknas, vid ombyggnation av stationer eller som komplement till befintlig plc/styrning som funktion för att säkerställa att bräddlarm når SCADA. Möjlighet för att larma vid hårdvarufel på lokal plc/styrning.
Larm till SCADA vid bräddning.
Övervakning av lokal plc/styrning, larm till SCADA vid hårdvarufel.
Kommunikationsövervakning, larm till SCADA vid fel.
Övervakning av batterispänning, larm till SCADA vid låg spänning.

Utökad funktionalitet
För båda applikationerna finns möjlighet till ett antal utökade funktioner för rapportering och uppföljning.
Möjlighet till extakt tidsmärkning på händelser.
För nödavlopp finns möjlighet till registrering av driftsatus vid bräddningstillfället.
Loggfunktionalitet och dataleverans till SCADA.
Månadsvis sammanställning på tidsmärkta händelser i rapportform och kurvor.
Möjlighet att utöver larm till SCADA även få larm som mail.

Om ETM DeltaBlue
DeltaBlue är en smart, ruggad (IP67), kompakt och batteridriven enhet med många användningsmöjligheter. Den kan konfigureras till att vara allt från en smart larmsändare till en datalogger eller en kombination av dessa. Produkten är utvecklad i Sverige av ETM Mätteknik AB som har mångårig erfarenhet inom bland annat elbranschen där kravet på tillförlitlighet är högt.

Exempel på SCADA-kompabilitet