Paketerade lösningar
Våra paketerade lösningar är delar av olika lösningar på specifika önskemål från våra kunder.

Från Mätpunkt till SCADA

Dataleverans
Eldata
Väderdata


Skalskydd, dricksvatten

ETM DeltaBlue
LoRaWAN Sidan är under Konstruktion

Grundvatten

MJK Chatter
ETM DeltaBlue
LoRaWAN Sidan är under Konstruktion
LoRa-Radio Sidan är under Konstruktion

Ledningsnät, Flöde
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion
LoRaWAN Sidan är under Konstruktion
LoRa-Radio Sidan är under Konstruktion

Bräddpunkt & Nödavlopp

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion
LoRaWAN Sidan är under Konstruktion

LTA / LPS
ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion
LoRaWAN Sidan är under Konstruktion
LoRa-Radio Sidan är under Konstruktion

Larmsändare

ETM DeltaBlue
ETM DeltaBlack Sidan är under Konstruktion

Övriga lösningar

ETM DeltaBlue - Reservkraft
ETM DeltaBlack - Reservkraft Sidan är under Konstruktion

PLC-lösningar

Avloppspumpstationer
WW-FxCCL, Standard
WW-FxCCL, Smart Automation


Dagvattenpumpstationer
SW-FxCCL, Standard
SW-FxCCL, Smart Automation


Tryckstegringar
BS-FxCCL, Standard
BS-FxCCL, Smart Automation

Paketerade lösningar
Vårat driv att lösa problem och stora intresse för nya lösningar har resulterat i en rad olika lösningar.

Spillvatten

       

       

Grundvatten

      

Dricksvatten

       

       

Dagvatten